Pär Nyström beviljas projektbidrag från Vetenskapsrådet

2023-11-06

Pär Nyström beviljas anslag på 4,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för projektet "Autonomic and neuropsychiatric dysregulation during short and long time intervals".

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03