Ny artikel i Svenska Intresseföreningen för Tal och Språk, SITS av Linda Forssman.

2024-02-26

Den språkliga utveckling som äger rum under barnens första levnadsår lägger grunden för deras språkfärdigheter när de börjar skolan. Individuella skillnader i språkutveckling vid skolstart har en tendens att bestå över tiden och kan därmed påverka senare prestationer i skolan. En förebyggande strategi med hög potential för att främja barns språkutveckling är att implementera tidiga och riktade föräldrainsatser.

Läs hela Linda Forssmans artikel på sits.nu (kräver medlemskap i SITS):
"Att läsa med småbarn – Interaktiv högläsning för att främja språkutvecklingen." 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03