Juni 2015 - Ny artikel av Kirsti Jylhä och Nazar Akrami accepterad för publicering

2015-06-03

Ny artikel accepterad för publicering i Personality and Individual Differences: "Social dominance orientation and climate change denial: The role of dominance and system justification”. Författare är Kirsti Jylhä och Nazar Akrami.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03