September 2015 - Ny artikel av bl.a. Kristoffer Bothelius och Mats Fredrikson publicerad

2015-09-01

September 2015 - Ny artikel av bl.a. Kristoffer Bothelius och Mats Fredrikson publicerad i Behavioral Sleep Medicine: "Initial Sleep Time Predicts Success in Manual-Guided Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia".

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03