Augusti 2015 - Bokkapitel av Nazar Akrami och Robin Berg accepterat för publikation

2015-09-02

Augusti 2015 - Bokkapitel av Nazar Akrami och Robin Berg accepterat för publikation: "Generalized prejudice – Old wisdom and new perspectives". Kapitlet publiceras i The Cambridge Handbook of the Psychology of Prejudice. C. Sibley & F. Barlow (eds.). Cambridge University Press.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03