November 2015 - Artikel av Patrik Juslin, Laura Sakka, Goncalo Barradas och Simon Liljeström accepterad för publicering i APA-tidskrift

2015-11-06

November 2015 - Artikeln "No accounting for taste? Idiographic models of aesthetic judgment in music" accepterad för publicering i APA-tidskriften Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. Författare är Patrik Juslin, Laura Sakka, Goncalo Barradas och Simon Liljeström.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03