November 2015 - Ny artikel publicerad i Behavioural Brain Research. Författare är bl.a. Eva Stening, Jonas Persson och Hedvig Söderlund.

2015-11-09

Ny artikel publicerad i Behavioural Brain Research: "Apolipoprotein E ε4 is positively related to spatial performance but unrelated to hippocampal volume in healthy young adults.". Författare från institutionen är Eva Stening, Jonas Persson och Hedvig Söderlund.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03