November 2015 - Föreläsning av Cecilia Wåhlsted inspelad och tillgänglig på UR

2015-11-16

November 2015 - Ceilia Wåhlstedt föreläser om "Exekutiva funktioner och språkstörning". Föreläsningen spelades in av UR Samtiden, har sänts i Kunskapskanalen, och finns tillgänglig på UR:s webbplats. Föreläsningen var del av konferensen "Grav språkstörning" anordnad av Specialpedagogiska skolmyndigheten den 15-16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03