April 2016 - Psykologexamensuppsats av H Reuterdahl och A Sjöberg vinner Beteendeterapeutiska föreningens pris för bästa uppsats 2015

2016-04-04

April 2016 - En psykologexamensuppsats skriven av Helena Reuterdahl och Anneli Sjöberg med titeln Minnet som svek – störning av rekonsolidering av episodiska minnen och eventuella samband med störning av rekonsolidering av betingade rädslominnen vinner Beteendeterapeutiska föreningens pris för bästa uppsats 2015. Handledare för uppsatsen var Hedvig Söderlund och Thomas Ågren.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03