Maj 2016 - Rapport från projektet HEKLA publicerad. Carl Åborg var projektledare.

2016-05-10

Maj 2016 - Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting har publicerat rapporten ”En långsiktigt hållbar hemtjänst. Utmaningar och möjligheter för den kommunala styrningen.” Den utgör en sammanfattning av projektet HEKLA ("Hemtjänstens Ekonomi, Kvalitet, Ledning och Arbetsmiljö") som Carl Åborg var ansvarig för.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03