Maj 2016 - Andreas Frick tilldelas postdoktorstipendium av SSMF

2016-05-19

Maj 2016 - Andreas Frick tilldelas ett tvåårigt postdoktorstipendium av Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF)

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03