Maj 2016 - Ny artikel av R Bergh och N Akrami accepterad för publicering i tidskriften Personality and Individual Differences

2016-05-24

Maj 2016 - Ny artikel av Robin Bergh och Nazar Akrami accepterad för publicering i tidskriften Personality and Individual Differences: "Are non-agreeable individuals prejudiced? Comparing different conceptualizations of agreeableness. Personality and Individual Differences."

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03