Ny artikel publicerad i The British Journal of Psychiatry. Författare från institutionen är M Gingnell, A Frick, J Engman, J Björkstrand, V Faria, M Fredrikson och T Furmark.

2016-09-01

Ny artikel publicerad i The British Journal of Psychiatry: "Combining escitalopram and cognitive–behavioural therapy for social anxiety disorder: randomised controlled fMRI trial". Författare från institutionen är Malin Gingnell, Andreas Frick, Jonas Engman, Johannes Björkstrand, Vanda Faria, Mats Fredrikson och Tomas Furmark.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03