Tomas Furmark, Janny Stapel och Hedvig Söderlund beviljas projektbidrag av Vetenskapsrådet

2016-11-03

  • Tomas Furmark för projektet "Dopaminsyntes och hjärnans belöningssystem vid behandling av social ångest" (3 900 000 SEK)
  • Janny Stapel för projektet "Utvecklingen av motoriskt lärande" (6 000 000 SEK)
  • Hedvig Söderlund för projektet "Funktionell differentiering i hippocampus: associativ inkodning och återkallning längs dess longitudinella axel och i dess subregioner som en funktion av stimulusmaterial och upprepad återkallning"
    (5 200 000 SEK)

Institutionen gratulerar!

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03