Marcus Lindskog tilldelas Svenska nationalkommittén för psykologis pris till yngre forskare 2016

2016-11-25

Marcus Lindskog tilldelas Nationalkommittén för psykologis pris till yngre forskare i psykologi för år 2016. Detta i hård konkurrens med de fem övriga priskandidaterna.

Utdrag från Nationalkommitténs prismotivering: ”I sin fortsatta forskning har Lindskog, genom sina publikationer och egna forskningsanslag, visat prov på en imponerande produktivitet och självständighet. Han är föredömligt konsekvent i sitt kunskapssökande, samtidigt som han framgångsrikt har vidgat sitt forskarfokus  mot numerisk förmåga ur ett utvecklingsperspektiv.

Marcus Lindskog är en synnerligen lovande och målinriktad forskare – och en mycket värdig mottagare av Nationalkommitténs vetenskapliga pris i psykologi till yngre forskare år 2016.”

Läs mer i Forskning om numerisk bedömning belönas 2016.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03