Peter Juslin beviljas anslag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

2016-12-15

Peter Juslin beviljas anslag (4 455 000 SEK) från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) för projektet "Explorations of the Integration Function in Risky Decision Making"

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03