J Waara, E Thorup och M Wikborg tilldelas Medicinska Studierådets pedagogiska pris

2017-10-30

Kursansvarige Johan Waara och lärarna Emila Thorup och Markus Wikborg tilldelas Medicinska Studierådets pedagogiska pris för bästa kurs VT 2017 på läkarprogrammet (kursen Ledarskapsutbildning)

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03