Andreas Frick och Janna Gottwald tilldelas projektbidrag från Vetenskapsrådet

2017-11-02

  • Andreas Frick för projektet "Koffein och ångest: en multimodal PET/fMRI-studie av paniksyndrom" (4 200 000 kr)
  • Janna Gottwald för projektet "Samspelet mellan motorik och exekutiva funktioner under de första två åren" (3 300 000 kr)

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03