Janna Gottwald tilldelas Berzeliusbelöning av Kungl. Vetenskaps-Societeten

2018-09-05

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala delar ut en av Benzeliusbelöningarna till Janna Gottwald med motiveringen "för sina framstående studier av mänsklig planeringsförmåga"

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03