Emily Holmes ny lärostolsprofessor vid institutionen fr.o.m. januari 2019

2018-09-20

Emily Holmes har blivit kallad till tjänsten som lärostolsprofessor vid Institutionen för psykologi och börjar sin tjänst i januari 2019. Professor Emily Holmes kommer under december att presentera sig själv och sin forskning vid ett seminarium på institutionen.

Presentation
Professor Emily Holmes är född i Surrey, Storbritannien, 1971. Hon är utbildad i psykologi vid University of Oxford, Uppsala universitet och Royal Holloway, University of London, där hon blev färdig klinisk psykolog 2000. Hon disputerade vid University of Cambridge 2005.

Emily Holmes forskar om psykisk ohälsa. Hon intresserar sig framförallt för mentala bilder (mental imagery) och dess roll i psykiska sjukdomar, till exempel påträngande minnen relaterat till trauma och föraningar i samband med bipolär sjukdom. Tillsammans med sin forskargrupp bedriver Emily Holmes banbrytande forskning som knyter samman en rad olika traditionellt separata forskningsområden inom psykologi, som löper från grundforskning inom kognition och emotion till klinisk psykologi samt vetenskapsområden utanför psykologin.

Emily Holmes har en dokumenterad förmåga att etablera samarbeten över olika ämnesområden som på ett kritiskt sätt kan komplettera forskningsmiljön vid Institutionen för psykologi, inte minst när det gäller att knyta grundforskning inom kognition och emotion till klinisk psykologi. Även när det gäller tvärdisciplinära projekt och samarbeten har Emily Holmes omfattande erfarenheter som ligger i linje med Uppsala universitets målsättningar och som kan komma hela universitet till godo. Hennes nuvarande forskning har t ex kopplingar till medicinsk vetenskap, matematik, konst och filosofi och Uppsala universitets breda profil är just något hon finner speciellt attraktivt.

Förutom forskning har Emily Holmes stor erfarenhet av undervisning och handledning, samt av att sprida kunskap till det omgivande samhället. Hon pratar flytande svenska och har erfarenhet av ledarskap på institutionsnivå samt i en rad andra akademiska och vetenskapliga sammanhang.

Rekryteringen av Professor Emily Holmes genom kallelseförfarande är en stor framgång för institutionen och Uppsala universitet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03