Emily Holmes tilldelas Thuréus-priset av Kungl. Vetenskaps-Societeten

2019-09-03

Emily Holmes tilldelas Thuréus-priset av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala "för hennes världsledande forskning om relationen mellan mentala bilder och psykisk ohälsa". Läs pressmeddelande.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03