Karin Brocki och Peter Juslin tilldelas projektbidrag från VR

2019-11-04

Karin Brocki och Peter Juslin beviljas bidrag från Vetenskapsrådet för projekten "En prospektiv studie av utvecklingsmekanismerna bakom självregleringsförmåga: Betydelsen av arv och miljö ur en nydanande tvärvetenskaplig ansats" respektive "Endogen härledning av slumpfel i kognitiva modeller".

Karin Brocki
Peter Juslin

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03