Institutionsprojekt om psykisk hälsa och covid-19-pandemin uppmärksammas av UU

2020-06-03

Uppsala universitets pressavdelning skriver om Karin Brockis projekt "Psykologiska reaktioner på covid-19-pandemin i den svenska befolkningen; psykisk hälsa, välbefinnande, sömn och infektionsförebyggande beteenden": "Hon studerar psykologiska effekter av pandemin"

Förutom Karin Brocki medverkar från institutionen Prof. Lance McCracken, Monica Buhrman (FD), Matilda Frick (FD) och Farzaneh Badinlou (FD). Uppsala universitet är forskningshuvudman.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03