Institutionsstudie om psykologiska effekter av covid-19-pandemin publicerar resultat i European Psychiatry

2020-08-28

Studien Psykologiska effekter av covid-19-pandemin (av Karin Brocki, Lance McCracken, Monica Buhrman, Matilda Frick och Farzaneh Badinlou) publicerar resultat i European Psychiatry: "Psychological impact of COVID-19 in the Swedish Population: Depression, Anxiety, and Insomnia and their Associations to Risk and Vulnerability factors".

Studien uppmärksammas också av Upsala Nya Tidning (artikel ej nåbar för icke-prenumeranter).

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03