Tomas Furmark och Emily Holmes tilldelas bidrag från VR

2020-11-09

Tomas Furmark och Emily Holmes tilldelas bidrag från Vetenskapsrådet för projekten "Social ångest i fokus: Multimodal hjärnavbildning av monoaminerga neurotransmittorer och neurala aktiveringar före och efter behandling", respektive "Modulera förekomsten av påträngande minnen: från labbet till naturalistiska miljöer".

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03