Projekt vid institutionen står för svensk datainsamling i den globala rapporten Entrepreneurship during the Covid-19 Pandemic

2021-04-11

I den globala rapporten från King's College London, Entrepreneurship during the Covid-19 Pandemic: A global study of entrepreneurs’ challenges,resilience, and well-being, står institutionens projekt (Egen-)Företagare under och efter COVID-19 för insamlingen av de data som rör Sverige. Läs pressmeddelande om den globala rapporten.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03