KVA publicerar rapport om beteenden och psykisk hälsa under pandemin. Emily Holmes är medförfattare.

2021-06-11

Foto: Martin Stenmark

Kungliga vetenskapsakademins expertgrupp om Covid-19 publicerar en rapport som fokuserar på beteenden och psykisk hälsa under pandemin. Institutionen är representerad i arbetet genom Emily Holmes som är medförfattare till rapporten.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03