Tomas Furmark och Bengt Westling bidrar med kapitel i nya läroböcker

2021-11-24

Tomas Furmark och Bengt Westling bidrar med kapitel i två nya läroböcker på Studentlitteratur: Psykisk ohälsa – Ett biopsykosocialt perspektiv och Social ångest från teori till behandling

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03