Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 presenterar slutrapport. Emily Holmes med i referensgrupp.

2021-11-30

Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 presenterar idag slutrapporten Vad kan vi lära av pandemin. I expertgruppens referensgrupp medverkar Emily Holmes.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03