Kontakta oss

Institutionen för psykologi

Adress och telefonnummer

E-postadresser

Besöksadress

Campus Blåsenhus
von Kraemers allé 1A och 1C

Gatuvy och karta

Karta över Campus Blåsenhus

Postadress

Box 1225, 751 42 Uppsala

Leveransadress

Blåsenhus
von Kraemers allé 1E
752 37 Uppsala

Telefon

018-471 00 00 (växel)
018-471 + anknytning (direkt)

Kontaktpersoner

Innehåll:

Prefekt och studierektorer

Prefekt

Timo Hursti

Stf prefekt

Monica Buhrman

Studierektor för grundutbildning och masterprogram
(med särskilt ansvar för lärarbemanningen inom undervisning)

Alexander Rozental

Studierektor för grundutbildning och masterprogram
(med särskilt ansvar för kursadministration och pedagogiska frågor rörande undervisning)

Ingrid Lagerlöf

Studierektor för forskarutbildningen

Håkan Nilsson

Avdelningar

Avdelningen för emotionspsykologi

Föreståndare: Tomas Furmark

Avdelningen för klinisk psykologi

Föreståndare: Lance McCraken

Avdelningen för perceptions- och kognitionspsykologi

Föreståndare: Håkan Nilsson

Avdelningen för personlighets-, social- och organisationspsykologi

Tf. föreståndare: Håkan Nilsson

Avdelningen för utvecklingspsykologi

Föreståndare: Gustaf Gredebäck

Stf. föreståndare: Christine Fawcett

Studievägledare

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.
 

- Fristående kurser
- Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet
- Masterprogram i psykologi
- Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning psykologi
- Dietistprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
- Socionomprogrammet

Karin Rehn

- Psykologprogrammet
- Psykoterapeutprogrammet
- Masterprogram i psykologi
- Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning
- Internationell samordnare

Katarina Petersson

Läs mer på studievägledarnas egna sida.

Utbildningsadministration

Grundnivå

- Engelska kurser för utbytesstudenter

Miranda Ielegems

- Psykologi A, B, C
- Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet
- PA-programmet
- Uppdragsutbildning

Anna Frick

- Dietistprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Läkarprogrammet

Carl Öhrnell

- Kompletteringsutbildning för psykologer m. utländsk examen
- Psykologprogrammet

Valentina Ivanova-Miteva

- Socionomprogrammet
- Musikpsykologi

Nooshin Talebizadeh

Avancerad nivå

Masterprogram

Miranda Ielegems

Psykoterapeutprogrammet

Valentina Ivanova-Miteva

Forskarutbildning

Administratör

Annika Landgren

Övrigt

- Tentamenshantering
- Kontakt för studenter med anpassat stöd

Miranda Ielegems

- Lokalbokning
- Schemaläggning

Carl Öhrnell

Kontaktpersoner – Utbildning på grundnivå

Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet

Programansvarig

Kahl Hellmer

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Psykologprogrammet

Programansvarig

Monica Buhrman

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Fristående kurser

Ansvarig samordnare

Kahl Hellmer

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Dietistprogrammet

Ansvarig samordnare

Ingrid Lagerlöf

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Fysioterapeutprogrammet

Ansvarig för psykologikurserna

Ingrid Lagerlöf

Utbildningssamordnare

Kahl Hellmer

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Logopedprogrammet

Ansvarig för psykologikurserna

Ingrid Lagerlöf

Utbildningssamordnare

Kahl Hellmer

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Utbildningssamordnare

Kahl Hellmer

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Socionomprogrammet

Ansvarig för psykologikurserna

Ingrid Lagerlöf

Utbildningssamordare

Kahl Hellmer

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Kontaktpersoner – Utbildning på avancerad nivå

Psykoterapeutprogrammet

Programansvarig

Bengt Westling

Kursadministration

Se ovan

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Masterprogram

Studierektor

Ingrid Lagerlöf

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Kontaktpersoner – Forskarutbildningen

Studierektor

Håkan Nilsson

Administration

Annika Landgren

Kontaktpersoner – Uppdragsutbildningar

Ansvarig

Monica Buhrman

Kursadministration

Se ovan

Kontaktpersoner – Psykologmottagningen

Verksamhetschef

Linda Bylin
leg. psykolog/leg. psykoterapeut

Administration

Nooshin Talebizadeh

Kontaktpersoner – Internationella utbyten

Samordnare

Katarina Petersson

Kursadministration

Se ovan

Kontaktperson – Media

Kontaktperson – Media

Timo Hursti

Administrativ och teknisk personal

Administrativ samordnare

Cecilia Sundberg

Administration, forskarutbildningen, och diverse administration

Annika Landgren

Ekonomiadministration

John Flemström

Ekonomisamordnare

Anna Stjerna

Registrator/Arkiv/Administration

För intendenturärenden, kontakta Intendenturen i Blåsenhus

Kontaktpersoner – Arbetsgrupper, nämnder och kollegier

Arbetsmiljögruppen

Ordförande Timo Hursti

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Ordförande Håkan Nilsson

Grundutbildningsnämnden (GUN)

Ordförande Alexander Rozental

Ledningsgruppen

Ordförande Timo Hursti

Lika villkorsgruppen

Ordförande under tillsättning

Lokalgruppen

Vilande

Professorskollegiet

Ordförande Emily Holmes

Rekryteringsgruppen

Vilande

Miljö-, skydds-/arbetsmiljö-, och brandskyddsombud

Miljöombud

John Flemström

Skydds-/Arbetsmiljöombud

Katarina Petersson

Kahl Hellmer

Josefine Rönnlund

Brandskyddsombud

John Flemström

Senast uppdaterad: 2023-05-05