Kontakta oss

Institutionen för psykologi

Adress och telefonnummer

E-postadresser

Besöksadress

Campus Blåsenhus
von Kraemers allé 1A och 1C

Gatuvy och karta

Karta över Campus Blåsenhus

Postadress

Box 1225, 751 42 Uppsala

Leveransadress

Blåsenhus
von Kraemers allé 1E
752 37 Uppsala

Telefon

018-471 00 00 (växel)
018-471 + anknytning (direkt)

Telefax

018-471 24 00

Kontaktpersoner

Innehåll:

Prefekt och studierektorer

Prefekt

Cecilia Wåhlstedt

Biträdande och stf prefekt

Peter Juslin

Studierektor för grundutbildning
(med särskilt ansvar för lärarbemanningen inom undervisning)

Ingrid Lagerlöf

Studierektor för grundutbildning och masterprogram
(med särskilt ansvar för kursadministration och pedagogiska frågor rörande undervisning)

Monica Buhrman

Studierektor för forskarutbildningen

Karin Brocki

Avdelningar

Avdelningen för emotionspsykologi

Föreståndare: Tomas Furmark

Avdelningen för klinisk psykologi

Föreståndare: Lance McCraken

Avdelningen för perceptions- och kognitionspsykologi

Föreståndare: Peter Juslin

Avdelningen för personlighets-, social- och organisationspsykologi

Tf. föreståndare: Peter Juslin

Avdelningen för utvecklingspsykologi

Föreståndare: Gustaf Gredebäck

Stf. föreståndare: Christine Fawcett

Studievägledare

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.
 

- Fristående kurser
- Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet
- Masterprogrammet
- Dietistprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
- Socionomprogrammet

Karin Rehn

- Psykologprogrammet
- Psykoterapeutprogrammet
- Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning
- Internationell samordnare

Katarina Petersson

Läs mer på studievägledarnas egna sida.

Kursadministration

Grundnivå

- Fristående kurser: Musikpsykologi AI och AII, Psykologi med inriktning mot arbetsliv A och B, kurser på engelska
- Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Sofia Billås

- Fristående kurser: Psykologi A, B, och C
- Beteendevetenskapligt kandidatprogram
- Dietistprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Läkarprogrammet
- Uppdragsutbildning

Katarina Larsson (vik.)

Anna Frick (tjl)

- Kompletteringsutbildning för personer med utländsk examen
- Psykologprogrammet
- Socionomprogrammet
- Internationella utbyten

Valentina Ivanova-Miteva

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi

John Flemström

Avancerad nivå

Kurser på engelska

Sofia Billås

Master- och psykoterapeutprogrammet

Valentina Ivanova-Miteva

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi

John Flemström

Forskarutbildning

Administratör

Annika Landgren

Kontaktpersoner – Utbildning på grundnivå

Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet

Programansvarig

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Psykologprogrammet

Programansvarig

Timo Hursti

Kursadministration

Se ovan

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Fristående kurser

Ansvarig samordnare

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Dietistprogrammet

Ansvarig samordnare

Timo Hursti

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Fysioterapeutprogrammet

Ansvarig för psykologikurserna

Gunilla Stenberg

Utbildningssamordnare

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Logopedprogrammet

Ansvarig för psykologikurserna

Per Lindberg

Utbildningssamordnare

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Utbildningssamordnare

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Socionomprogrammet

Ansvarig för psykologikurserna

Ingrid Lagerlöf

Utbildningssamordare

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Kontaktpersoner – Utbildning på avancerad nivå

Psykoterapeutprogrammet

Programansvarig

Bengt Westling

Kursadministration

Se ovan

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Masterprogram

Studierektor

Monica Buhrman

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Examinator

Cecilia Wåhlstedt

Kontaktpersoner – Forskarutbildningen

Studierektor

Karin Brocki

Administration

Annika Landgren

Kontaktpersoner – Uppdragsutbildningar

Ansvarig

Monica Buhrman

Kursadministration

Se ovan

Kontaktpersoner – Psykologmottagningen

Verksamhetschef

Annika Sjöblom Wennberg
leg. psykolog/leg. psykoterapeut

Biträdande verksamhetschef

Angeli Holmstedt
leg. psykolog/leg. psykoterapeut

Administration

Nooshin Talebizadeh

Kontaktpersoner – Internationella utbyten

Samordnare

Katarina Petersson

Administration

Carina Karlsson

Kursadministration

Se ovan

Kontaktperson – Media

Kontaktperson – Media

Cecilia Wåhlstedt

Administrativ och teknisk personal

Administrativ samordnare

Cecilia Sundberg

Administration

Carina Karlsson

Administration, forskarutbildningen, och diverse administration

Annika Landgren

Ekonomiadministration

John Flemström

Ekonomisamordnare

Emma Holmberg

Registrator/Arkiv/Administration

För intendenturärenden, kontakta Intendenturen i Blåsenhus

Kontaktpersoner – Arbetsgrupper, nämnder och kollegier

Arbetsmiljögruppen

Ordförande Cecilia Wåhlstedt

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Ordförande Karin Brocki

Grundutbildningsnämnden (GUN)

Ordförande Håkan Nilsson

Ledningsgruppen

Ordförande Cecilia Wåhlstedt

Lika villkorsgruppen

Ordförande under tillsättning

Lokalgruppen

Ordförande Cecilia Wåhlstedt

Professorskollegiet

Ordförande Patrik Juslin

Rekryteringsgruppen

Ordförande Cecilia Wåhlstedt

Miljö-, skydds-/arbetsmiljö-, och brandskyddsombud

Miljöombud

John Flemström

Skydds-/Arbetsmiljöombud

Katja Bergsten

Britt Stikvoort

Brandskyddsombud

John Flemström