Kontakta oss

Institutionen för psykologi

Coronarestriktioner och utbildningsfrågor

P.g.a. nuvarande coronarestriktioner är snabbaste sättet att kontakta utbildningsadministrationen angående frågor kring studievägledning eller kursadministration via mejl! Vill du boka ett telefonmöte mejla respektive ansvarig person eller studentservice@psyk.uu.se och ange att du vill bli uppringd så återkommer vi så snart vi kan! Mejl besvaras kontinuerligt!

Adress och telefonnummer

E-postadresser

Besöksadress

Campus Blåsenhus
von Kraemers allé 1A och 1C

Gatuvy och karta

Karta över Campus Blåsenhus

Postadress

Box 1225, 751 42 Uppsala

Leveransadress

Blåsenhus
von Kraemers allé 1E
752 37 Uppsala

Telefon

018-471 00 00 (växel)
018-471 + anknytning (direkt)

Kontaktpersoner

Innehåll:

Prefekt och studierektorer

Prefekt

Timo Hursti

Stf prefekt

Monica Buhrman

Studierektor för grundutbildning och masterprogram
(med särskilt ansvar för lärarbemanningen inom undervisning)

Vakant

Studierektor för grundutbildning och masterprogram
(med särskilt ansvar för kursadministration och pedagogiska frågor rörande undervisning)

Ingrid Lagerlöf

Studierektor för forskarutbildningen

Håkan Nilsson

Avdelningar

Avdelningen för emotionspsykologi

Föreståndare: Tomas Furmark

Avdelningen för klinisk psykologi

Föreståndare: Lance McCraken

Avdelningen för perceptions- och kognitionspsykologi

Föreståndare: Håkan Nilsson

Avdelningen för personlighets-, social- och organisationspsykologi

Tf. föreståndare: Håkan Nilsson

Avdelningen för utvecklingspsykologi

Föreståndare: Gustaf Gredebäck

Stf. föreståndare: Christine Fawcett

Studievägledare

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.
 

- Fristående kurser
- Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet
- Masterprogrammet
- Dietistprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
- Socionomprogrammet

Karin Rehn

- Psykologprogrammet
- Psykoterapeutprogrammet
- Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning
- Internationell samordnare

Katarina Petersson

Läs mer på studievägledarnas egna sida.

Utbildningsadministration

Grundnivå

- Engelska kurser för utbytesstudenter
- Musikpsykologi
 

Miranda Ielegems

- Psykologi A, B, C
- Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet
- Dietistprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Läkarprogrammet
- PA-programmet
- Uppdragsutbildning

Carl Öhrnell
(Anna Frick, tjl)

- Kompletteringsutbildning för psykologer m. utländsk examen
- Psykologprogrammet
 

Valentina Ivanova-Miteva

- Socionomprogrammet

Miranda Ielegems

Avancerad nivå

Kurser på engelska

Miranda Ielegems

Masterprogrammet
 

Miranda Ielegems

Psykoterapeutprogrammet

Valentina Ivanova-Miteva

Forskarutbildning

Administratör

Annika Landgren

Övrigt

- Tentamenshantering
- Kontakt för studenter med anpassat stöd

Miranda Ielegems

Kontaktpersoner – Utbildning på grundnivå

Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet

Programansvarig

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Psykologprogrammet

Programansvarig

Monica Buhrman

Kursadministration

Se ovan

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Fristående kurser

Ansvarig samordnare

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Dietistprogrammet

Ansvarig samordnare

Ingrid Lagerlöf

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Fysioterapeutprogrammet

Ansvarig för psykologikurserna

Gunilla Stenberg

Utbildningssamordnare

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Logopedprogrammet

Ansvarig för psykologikurserna

Ingrid Lagerlöf

Utbildningssamordnare

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Utbildningssamordnare

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Socionomprogrammet

Ansvarig för psykologikurserna

Ingrid Lagerlöf

Utbildningssamordare

Christer Eriksson Solbrand

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Kontaktpersoner – Utbildning på avancerad nivå

Psykoterapeutprogrammet

Programansvarig

Bengt Westling

Kursadministration

Se ovan

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Masterprogram

Studierektor

Ingrid Lagerlöf

Kursadministration

Se ovan

Studievägledare

Se ovan

OBS! Frågor till studievägledarna skickas till e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Examinator

Cecilia Wåhlstedt

Kontaktpersoner – Forskarutbildningen

Studierektor

Håkan Nilsson

Administration

Annika Landgren

Kontaktpersoner – Uppdragsutbildningar

Ansvarig

Monica Buhrman

Kursadministration

Se ovan

Kontaktpersoner – Psykologmottagningen

Verksamhetschef

Linda Bylin, vik.
leg. psykolog/leg. psykoterapeut

(Annika Sjöblom Wennberg, tjl
leg. psykolog/leg. psykoterapeut)

Biträdande verksamhetschef

Angeli Holmstedt
leg. psykolog/leg. psykoterapeut

Administration

Nooshin Talebizadeh

Kontaktpersoner – Internationella utbyten

Samordnare

Katarina Petersson

Kursadministration

Se ovan

Kontaktperson – Media

Kontaktperson – Media

Timo Hursti

Administrativ och teknisk personal

Administrativ samordnare

Cecilia Sundberg

Administration, forskarutbildningen, och diverse administration

Annika Landgren

Ekonomiadministration

John Flemström

Ekonomisamordnare

Anna Stjerna

Registrator/Arkiv/Administration

För intendenturärenden, kontakta Intendenturen i Blåsenhus

Kontaktpersoner – Arbetsgrupper, nämnder och kollegier

Arbetsmiljögruppen

Ordförande Timo Hursti

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Ordförande Håkan Nilsson

Grundutbildningsnämnden (GUN)

Ordförande Ingrid Lagerlöf

Ledningsgruppen

Ordförande Timo Hursti

Lika villkorsgruppen

Ordförande under tillsättning

Lokalgruppen

Vilande

Professorskollegiet

Ordförande Emily Holmes

Rekryteringsgruppen

Vilande

Miljö-, skydds-/arbetsmiljö-, och brandskyddsombud

Miljöombud

John Flemström

Skydds-/Arbetsmiljöombud

Katja Bergsten

Britt Stikvoort

Brandskyddsombud

John Flemström

Senast uppdaterad: 2021-09-24