Aktuellt

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att vara lyhörda gentemot medlemmarna och studenterna för att anpassa våra arbetsområden efter vilket behov som finns. Har du idéer om vad vi kan arbeta med? Kontakta någon av oss i styrelsen!

Mer information kommer om våra aktuella arbetsområden, bland annat det pågående projektet på Psykiatrihistoriska museet och ett större framtida samarbetsprojekt.

Verksamhetsberättelser