Alumnstyrelsen

Styrelsen håller återkommande sammanträden och arbetar i arbetsgrupper med frågor om hur forskning och arbetslivet kan dra nytta av varandra, mentorskap för studenter och alumnföreläsningar. Förslag och synpunkter välkomnas!

Hör av dig till oss via psykologialumnerna@psyk.uu.se.

Styrelsemedlemmar från och med 2022
 

Barry Karlsson (ordförande)
Verksamhetsområde: neuropsykologi och forskning
Intresseområde i styrelsen: övergripande

Isabel Petrini (sekreterare)
Verksamhetsområde: traumabehandling
Intresseområde i styrelsen: Kulturnatten

Erik Bohjort (kassör)
Verksamhetsområde: beteendedesign
Intresseområde i styrelsen: bredda applikationen av psykologi, mentorskap

Åke Pålshammar (institutionens representant)
Verksamhetsområde: neuropsykologi, utbildning
Intresseområde i styrelsen: kontaktperson vid institutionen

Eila Nilsson Karlberg
Verksamhetsområde: habilitering och positivt beteendestöd (PBS)
Intresseområde i styrelsen: evenemang

Oscar Arvola
Verksamhetsområde: skola
Intresseområde i styrelsen: mentorskapsverksamhet

Jonas Fischer
Verksamhetsområde: neuropsykiatri
Intresseområde i styrelsen: neuropsykologi och psykoterapi

Karin Allera
Verksamhetsområde: organisationspsykologi
Intresseområde i styrelsen: evenemang

Studeranderepresentant (vakant)

Senast uppdaterad: 2022-09-25