Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Forskarutbildningsnämnden (FUN) behandlar frågor som rör forskarutbildningen vid institutionen.

Sammansättning

Ordförande

Håkan Nilsson
(studierektor för forskarutbildningen)

Professorer

Handledare med docentkompetens

Alexander Rozental

Doktorandrepresentanter

Johan Wengman
Vakant

Sekreterare

Annika Landgren
(administratör för forskarutbildningen)

Senast uppdaterad: 2024-01-24