Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Forskarutbildningsnämnden (FUN) behandlar frågor som rör forskarutbildningen vid institutionen.

Sammansättning

Ordförande

Håkan Nilsson
(studierektor för forskarutbildningen)

Professorer

Tomas Furmark

Gustaf Gredebäck

Emily Holmes

Patrik Juslin

Peter Juslin

Lance McCracken

Leo Poom

Anders Winman

Handledare med docentkompetens

Vakant

Doktorandrepresentanter

Anton Gerbrand

Linn Andersson Konke

Sekreterare

Annika Landgren
(administratör för forskarutbildningen)

Senast uppdaterad: 2022-03-04