Professorskollegiet

Professorskollegiet behandlar frågor som rör forskning och forskarutbildning vid institutionen. Kollegiet bereder och avger förslag på t ex betygsnämnd för doktorsexamen och sakkunniga vid tillsättning av tjänster samt fattar beslut om bl a rekommendation att lägga fram avhandling.

Sammansättning

Senast uppdaterad: 2022-08-09