Student

Här hittar du som är student:

Beteendevetenskapligt kandidatprogram

Institutionen för psykologi är värdinstitution för det beteendevetenskapliga programmet. Medverkande institutioner är Sociologiska institutionen och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Läs mer om Beteendevetenskapligt kandidatprogram i programmets utbildningsplan. Kursplaner för enskilda ingående kurser hittar du i programmets studieplan. Du kan också läsa om programmet i UU:s kurskatalog.

Psykologprogrammet

För dig som går Psykologprogrammet finns här också:

Läs mer om Psykologprogrammet i programmets utbildningsplan. Kursplaner för enskilda ingående kurser hittar du i programmets studieplan. Du kan också läsa om programmet i UU:s kurskatalog.

Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet är ett yrkesprogram på avancerad nivå. Läs mer om Psykoterapeutprogrammet i programmets utbildningsplan. Kursplaner för enskilda ingående kurser hittar du i programmets studieplan. Du kan också läsa om programmet i UU:s kurskatalog.