Föreningar och länkar

StudentFöreningar

Föreningen Uppsala Beteendevetare

Syftet med Föreningen Uppsala Beteendevetare är att främja gemenskapen bland de studenter som studerar beteendevetenskap på Uppsala universitet och för att utveckla och förbättra studiesituationen för studenterna.

För mer information, besök föreningens egna hemsida.

FREUD

FREUD är de psykologistuderandes intresseförening vid Uppsala Universitet.

För mer information, besök föreningens egna hemsida.

Alumnföreningen

Alumnföreningen syftar till att vara en mötesplats för nuvarande och tidigare studenter och anställda vid institutionen.

För mer information, besök föreningens egna hemsida.

Länkar

Senast uppdaterad: 2023-04-29