Studievägledning FAQ - Vanliga frågor och svar

Psykologprogrammet

Psykologutbildningen är en yrkesutbildning och efter avslutad utbildning erhålls en yrkesexamen. Examen ansöker du om hos Examensenheten. För att erhålla Psykologexamen (vilken bl a ligger till grund för legitimation som psykolog) måste du ha antagits till Psykologprogrammet.

Jag har läst en kandidatexamen i psykologi och undrar om jag kan ”hoppa på” Psykologprogrammet?

Nej, du kan inte börja på Psykologprogrammet utan att först ha sökt och antagits till programmet. När du väl har antagits till programmet finns dock möjligheten att söka om tillgodoräknande av vissa kurser eller delar av kurser som kan tänkas motsvara kurser på Psykologprogrammet.

Om jag läst psykologi A och B i Uppsala, kan jag börja på Psykologprogrammets termin 2 eller 3?

Nej, det är inte möjligt. För att bli antagen till Psykologprogrammet måste du söka till programmet från början via www.antagning.se. När du väl har antagits till programmet finns dock möjligheten att söka om tillgodoräknande av tidigare lästa kurser och i mån av plats "flytta upp" en termin eller två.

Jag har läst psykologi tidigare, kan jag tillgodoräkna mig mina tidigare studier?

Ja, om du blir antagen till Psykologprogrammet kan du ansöka om att tillgodoräkna dig dina tidigare studier.

Om jag läser en masterutbildning i psykologi, kan jag då få legitimation till psykolog?

Nej, du kan inte få legitimation till psykolog efter ett masterprogram i psykologi. För att arbeta som psykolog måste du ha en yrkesexamen (antagits till Psykologprogrammet) och legitimation till psykolog.

Är arbetslivserfarenhet fortfarande ett krav för att bli antagen till Psykologprogrammet?

Nej, utifrån nya tillträdesregler till högskolan som börjar gälla från höstterminen 2010 så har kravet på arbetslivserfarenhet tagits bort.

Jag har börjat läsa psykologutbildningen vid ett annat lärosäte, kan jag byta till Psykologprogrammet vid Uppsala universitet?

Nej, det är inte möjligt att ansöka om studieortsbyte. Din utbildningsplats finns vid det universitet där du har blivit antagen. Om du vill studera på psykologprogrammet vid Uppsala universitet behöver du söka plats här i vanlig ordning. Blir du antagen kan dina tidigare studier komma att tillgodoräknas.

Kompletteringsstudier - Psykologlegitimation

Personer med psykologexamen från land utanför EU/EES-området har möjlighet att komplettera sina studier för att få svensk psykologlegitimation. Läs mer på Uppsala universitets sida Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning.

Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet

Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet ger en kandidatexamen i det huvudämne som du väljer.

Jag har läst Beteendevetenskapligt program vid annat lärosäte, kan jag börja på Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet vid Uppsala universitet?

Nej, det är inte möjligt. Vill du läsa Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet vid Uppsala universitet måste du söka till programmet från början. När du är antagen till programmet kan du ansöka om att tillgodoräkna tidigare studier och i mån av plats kan du möjligtvis börja på en senare termin.

När jag väljer inriktning, garanteras jag mitt förstahandsval?

Nej. Det finns ingen garanti. Det beror på att varje inriktning har ett antal platser, om någon inriktning får för många sökande måste urval ske. Urval görs utifrån betyg i tidigare kurser inom programmet.

Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning för i första hand personer med avlagd läkar-, psykolog-, eller socionomexamen.

Kan jag läsa grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) vid Institutionen för psykologi?

Nej, det är inte möjligt.

Var kan jag hitta grundläggande psykoterapikurser?

Det finns utbildningar inom andra lärosäten och privata utbildningsanordnare. Se mer info på t ex www.kbt.nu.

Finns endast psykoterapeutprogrammet med KBT-inriktning vid Uppsala universitet?

Ja.

När är nästa antagning till programmet?

Utbildningen, som är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som Specialistutbildning i klinisk psykologi, ges med start var tredje termin: VT 2018, HT 2019, VT 2021, HT 2022 o.s.v. Ansökan görs den termin som föregår utbildningsstart. Läs mer och ansök på programsidan.

Måste jag arbeta under utbildningen?

Ja, det är en del av utbildningen att vara yrkesverksam under studietiden.

Hur många antas varje gång?

20 st.

Fristående kurser

Jag har inte sökt i tid men vill ändå läsa kurser på Institutionen för psykologi, hur gör jag för att anmäla mig?

Till merparten av kurserna vid Institutionen för psykologi är det inte möjligt att göra en sen anmälan. Detta p g a att institutionen vanligtvis har för många sökande som sökt kurserna i tid och därmed finns redan en reservlista för respektive kurs.

Jag har inte sökt kursen Hjärna och Beteende i tid, men vill ändå läsa kursen, är det möjligt?

Se svar på ovanstående fråga.

Jag har letat efter antagningspoängen för tidigare terminer, men hittar den inte. Vad är antagningspoängen för fristående kurser?

Ansökningspoäng för fristående kurser hittar du via Universitets- och högskolerådets sökfunktion för antagningsstatistik.