Utbildningsadministration

Innehåll:

Nedan hittar du kontaktuppgifter till institutionens kursadministratörer. Du är välkommen att kontakta dem med frågor kring dina studier och andra administrativa ärenden. Hos kursadministratörerna kan du bl.a.

  • få hjälp med registrering på kurs
  • få studieintyg och registerutdrag (Studieintyg kan också beställas i Studentportalen)
  • hämta ut tentor som är äldre än en månad
  • se tidigare tentamensfrågor på salskrivningar

I korridoren på plan 1 i Blåsenhus, hus 13, finns en kursexpedition (rum 13:117) med bl.a. blanketter och gamla tentor och postrum med postfack till institutionens personal.

Grundnivå (1 tr)

- Engelska kurser för utbytesstudenter
- Musikpsykologi

Miranda Ielegems

- Fristående kurser: Psykologi A, B, och C
- Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet
- PA-programmet
 

Anna Frick

- Dietistprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Läkarprogrammet
- Uppdragsutbildning

Carl Öhrnell

- Kompletteringsutbildning för psykologer m. utländsk examen
- Psykologprogrammet

Valentina Ivanova-Miteva

- Socionomprogrammet

Miranda Ielegems

Avancerad nivå (1 tr)

Kurser på engelska

Miranda Ielegems

Masterprogram
 

Miranda Ielegems

Psykoterapeutprogrammet

Valentina Ivanova-Miteva

Forskarutbildning (3 tr)

Administratör

Annika Landgren

Övrigt

- Tentamenshantering
- Kontakt för studenter med anpassat stöd

Miranda Ielegems

- Lokalbokning
- Schemaläggning

Carl Öhrnell

Senast uppdaterad: 2022-04-08