Beteendemått

I vårt lab använder vi en mängd olika beteendemått för att studera hur barns kognitiva processer fungerar samt hur barn uppfattar och värderar olika sociala situationer. Vi studerar hur, vad, och varför barn lär sig från, hjälper och samarbetar med andra människor genom situationer där de kan imitera beteenden eller delta i sociala interaktioner. Vi studerar även hur barn känner i olika känslomässigt laddade situationer (t ex hur det känns att bli lämnad hemma när mamma åker bort) och vi låter barn använda dockor för att spela upp sina uppfattningar och känslor.

Under skolåldern använder vi främst kognitiva uppgifter för att mäta barns kognitiva processer. Vi använder både uppgifter hämtade från standardiserade testbatterier och designar egna uppgifter som är skräddarsydda för vår forskning. Ett exempel på en kognitiv uppgift som är designad för att uppskatta barnets minnesförmåga är att en försöksledare läser upp en kort lista med ord för barnet (t ex ”häst”, ”penna”, ”bil”). Barnet får sedan försöka upprepa dessa ord i samma ordning.