Hjärnaktivitet (NIRS)

Utvecklingen av perception och kognition hänger ihop med hjärnans utveckling på ett komplicerat sätt. För att få en mer fullständig bild av denna utveckling mäter vi hjärnaktiviteten hos barn medan de tittar på olika saker eller samspelar med sin omgivning.

Ett sätt att undersöka hjärnans funktion är att mäta hur mycket syre det finns i det blod som kommer till hjärnbarken. Mängden syre i ett område i hjärnan hänger ihop med hur aktivt det området är. För att mäta syremängden kan man lysa med ett svagt infrarött ljus på huvudet och se hur mycket som reflekteras från hjärnbarken. Metoden är helt ofarlig – ljusmängden är faktiskt lägre än vad som finns utomhus en vanlig dag!

Under en typisk session så börjar vi med att bekanta oss lite med barnet medan det sitter i förälderns knä. Sedan placerar vi sensorerna på barnets huvud och ser till att de hålls på plats med hjälp av ett pannband. Till sist tar vi ett par mjuka elastiska band runt om för att barnet inte ska kunna dra av sensorerna. Efter detta börjar mätningen och vi visar oftast korta filmer som sammanlagt tar mellan 5 och 10 minuter.