Rörelsemätning

Särskilda kameror mäter markörers 3-Dimensionella position i rummet. Markörerna ser ut som små reflexbollar (mellan 1.5 - 10 mm stora) och vi fäster dem med svagt dubbelhäftande tejp på t.ex. barnets hand och ger oss möjlighet att med hög precision studera hur handen rör sig.

Med hjälp av markörer på barnets händer och olika platser på kroppen kan vi beräkna hur barnet planerar och utför sina handlingar. Vi använder ofta markörernas hastighetskurvor för att avgöra hur barnet förutsäger vad som kommer att hända med t.ex. en boll som rullar.

Vi använder också systemet för att göra filmer till andra studier. Då fäster vi markörer på en skådespelares leder och visar sedan bara markörernas rörelser för barnet. Det är ett sätt för oss att reducera synintrycken i filmerna och kunna fokusera på barnens intryck av rörelser och hur barnen sätter samman punkterna till en helhet.