Anknytning

Hur påverkar anknytningen spädbarns och barns samspel med den sociala och icke-sociala miljön? Och vilka faktorer är betydelsefulla för utvecklingen av individuella skillnader i anknytning? I detta forskningsområde undersöker vi anknytningens framtida koppling till bl. a. självreglering, ADHD, och sociala förmågor. Vi undersöker också om faktorer i barnets miljö, såsom pre- och postnatal psykisk hälsa hos föräldrar, liksom tidiga egenskaper hos barnet själv, t.ex. temperament och socio-kognitiva förmågor, har betydelse för utvecklingen av individuella skillnader i anknytning.

Forskare

Forskare som är aktiva inom detta område (alfabetisk ordning):