Barn med annorlunda utveckling

På Uppsala Barn- och Babylab har vi i många år studerat barn med annorlunda utveckling, framför allt barn med diagnoserna ADHD eller autismspektrumstillstånd, men även barn med ovanliga personlighetsegenskaper och beteendeproblem. I flera av dessa studier följer vi ett stort antal barn över tid, för att se hur tidig utveckling hänger ihop med egenskaper hos barnet månader eller år senare. Målet i flera av dessa studier är att bättre förstå komplexa begrepp så som ”autism” genom att kartlägga underliggande psykologiska mekanismer tidigt i utvecklingen, vilket på sikt kan bidra till tidigare diagnos och behandling. Du kan läsa mer om de olika studierna här:

Forskare

Forskare som är aktiva inom detta område (alfabetisk ordning):