Projekt Småsyskon

Tidig utveckling hos spädbarn med risk för autism och ADHD: En longitudinell studie med fokus på divergenta och konvergenta mekanismer

I Projekt Småsyskon träffar vi småsyskon till barn med autismspektrumtillstånd (AST), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och Attention Deficit Disorder (ADD). De flesta av syskonen till barn med dessa diagnoser utvecklas som andra barn. Samtidigt visar forskningen att en del av småsyskonen själva senare får samma diagnos som det äldre syskonet eller visar tecken på annorlunda utveckling. Genom att följa småsyskonen över tid hoppas vi kunna bidra till förståelse för hur den tidiga utvecklingen ser ut hos barn som får AST, ADHD eller ADD. Denna kunskap är en förutsättning för tidig upptäckt och behandling. I Projekt Småsyskon studerar vi bland annat barnens beteende, ögonrörelser och hjärnaktivitet.

Projektets hemsida

Finansiering

Projektet stöds av bland annat:

  • Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (NHS14-1802:1)
  • VR (2015–03670)
  • EU (MSC ITN 642996; www.brainview.org), och
  • The Strategic Research Area Neuroscience at Karolinska Institutet (StratNeuro)

Forskare

Uppsala universitet

Karolinska Institutet

Forskningsområden