Synchrony

Mellanmänsklig synkronisering under utvecklingen

Projektet syftar till att utforska utvecklingen av synkroniserad rörelse och arousal, och hur detta relaterar till andra aspekter av barns utveckling. Vi fokuserar särskilt på socialkognitiva korrelat, som till exempel empati och mellanmänsklig interaktion. Vi använder en rad olika forskningsmetoder, bland annat ögonrörelsemätning, pupillometri, och beteendemått.

Finansiering

  • "Pupillspegling i ett utvecklingskontext", Riksbankens jubileumsfond (2017-2019: 6 163 000 SEK)
  • "The role of synchronous imitation in the development of joint action", Vetenskapsrådet (2015-2019: 3 200 000 SEK)

Forskare

Forskningsområden