Andrea Handl

Andrea Handl

 Alumn (filosofie doktor 2016)

Forskningsintressen
Mina forskningsintressen ligger inom området socio-kognitiv utveckling i tidig barndom. I mitt arbete som doktorand studerar jag hur spädbarn uppfattar samtal som sker runt dem och vilken typ av signaler är som viktiga för dem när de observerar sådana interaktioner.

Jag har använt eye-tracking och ERP som tekniker för att närma mig ämnet. Dessutom är jag intresserad av spädbarns långtgående förståelse samt av forskning med fokus på tidiga prekursorer till autismspektrumstörningar.

Publikationer