Ben Kenward

Ben Kenward

 Gästforskare

 benjamin.kenward@psyk.uu.se

Forskningsintressen
Mitt forskningsfokus ligger på moralutveckling. Jag vill förstå känslan för rätt och fel som utvecklas tidigt, och jag vill länka detta till små barns förståelse för normativitet mer generellt. Varför (funktionellt och kognitivt) tror barn att andras beteende utgör ett exempel för dem? Varför tror barn att det är fel, och till och med straffbart, när andra inte följer normer? Dessa frågor sammanbinder studier om moral, imitation, intentionalitet och förståelse för andras handlingar av små barn och spädbarn.

Extern hemsida

Publikationer