Benjamin Koch

Benjamin Koch

 Alumn (fil.lic. 2016)

 

Forskningsintressen
Min forskning fokuserar på spädbarnens förståelse av människors beteende. Jag är speciellt intresserad i hur andra människors beteende påverkar barnens förutsägelser angående dessa andra framtida handlingar. För min forskning använder jag framförallt ögonrörelse- och rörelsemätningsmetoder.

Forskningsområden
Socialkognition, Uppmärksamhet och perception 

Publikationer