Carin Marciszko

Carin Marciszko

Carin Marciszko (f.d. Tillman)

 Docent

 carin.marciszko@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 2155

Forskningsintressen
Mitt huvudsakliga forskningsintresse berör exekutiva kontrollfunktioner (de mentala processer som människor använder för att kontrollera sitt eget beteende) hos barn. Min forskning undersöker normalutvecklingen av exekutiva funktioner, samt exekutiva brister hos barn med ADHD och andra externaliserade beteendeproblem (såsom aggression). Dessutom är ett av mina nyare intressen att studera tidiga uppmärksamhetsrelaterade ”föregångare” till exekutiva funktioner hos spädbarn och småbarn.

Publikationer